Uvod Technicke informacie Časti pneumatiky

Pneumatika môže mať nasledovné časti:

  1. plášť - povinná časť každej pneumatiky
  2. duša - nie je prítomná pri bezdušových pneumatikách
  3. ochranná vložka - je prítomná pri niektorých pneumatikách pre nákladné automobily s dušou

Plášť pneumatiky

tire
 
Rez plášťom pneumatiky:1,2 - behúň, 3 - kostra, 4 - bočnica, 5,6 - nárazník, 7 - pätkové lano, 8 - pätka

Plášť pneumatiky má niekoľko častí. Základ tvorí kostra, ktorej textilné alebo oceľové vlákna sú upevnené k oceľovým drôtom uloženým v pätke pneumatiky. Kostra má hlavný podiel na nosnosti a tvare pneumatiky. Ďalšou časťou je pätka. Jej hlavnou úlohou je prenesenie všetkých síl medzi ráfikom a pneumatikou, vedenie a udržanie pneumatiky v ráfiku a utesnenie. V pätke je po obvode zakotvený jeden alebo viac oceľových drôtov. Nasleduje behúň, vrchná časť pneumatiky na povrchu opatrená vzorom - dezénom. Na behúň nadväzujú boky, ktoré chránia pneumatiku zo strany a zaisťujú potrebnú bočnú tuhosť. Niektoré, zvlášť nízkoprofilové pneumatiky majú ešte na boku akúsi zosilnenú časť, nadväzujúcu na pätku. Okrem zosilnenia boku má toto za úlohu chrániť okraj ráfiku pred poškodením. U radiálnych pneumatík je potom ešte medzi kostrou a behúňom tzv. nárazník, tvorený tiež textilnými alebo oceľovými vláknami, ktorý zlepšuje pevnosť kostry. Väčšina pneumatík, s ktorými sa môžeme stretnúť sú práve radiálnej konštrukcie. Radiálna znamená, že kostra je uložená kolmo ku stredovej osy pneumatiky. Nad kostrou je potom nárazník so šikmo uloženými vláknami. U starších osobných automobilov sa tiež používajú diagonálne plášte. Pri nich je kostra uložená šikmo. Nárazník nemajú.

Duša

Duša je duté teleso v tvare toroidu s ventilom. Vyrába sa z prírodného kaučuku, alebo butylkaučuku. Hrúbka steny duše pre osobné automobily je 1,5 mm až 2 mm, pre nákladné 3 - 4 mm. Jej úlohou je nepriepustne uzavrieť vzduch v nej stlačený.

Ochranná vložka

Pri pneumatikách pre nákladné automobily s dušou, ak hrozí riziko poškodenia duše povrchom ráfika sa vkladá na vonkajší obvod ráfika ochranná vložka. Vložka má tvar tvarovanej obruče, ktorá zabezpečí plynulý prechod medzi pätkou plášťa a ráfikom. Zároveň zabezpečí oddelenie povrchu duše od ráfika. Vyrába sa kaučukovej zmesi.

 
iv>