Ak zistíte, že sa vaše vozidlo stáča doprava alebo doľava, keď na rovnej ceste na krátky okamih pustíte volant, treba nechať skontrolovať geometriu kolies na predajnom mieste Michelin alebo u automechanika. Z kontroly vychádza nastavenie geometrie prednej a zadnej nápravy na stanovené hodnoty. Nesprávne nastavená geometria vozidla spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie behúňa pneumatík.

Nechajte si skontrolovať geometriu kolies vždy, keď:

- Vojdete do výmoľa alebo narazíte na prekážku.
- Zistíte, že sú vaše pneumatiky nadmerne alebo nerovnomerne opotrebované.
- Pociťujete problémy s ovládateľnosťou vozidla.

  • Vaše vozidlo zanáša na jednu stranu.
  • Kolesá na riadiacej náprave sa nevracajú samovoľne do základnej polohy.
  • Kolesá na riadiacej náprave zvierajú pri jazde rovno nesprávny uhol s vozovkou.

- Máte novú sadu pneumatík a chcete, aby vám vydržala čo najdlhšie.
- Vymieňate časti zavesenia kolies alebo riadiaceho systému.