Uvod Technicke informacie Geometria kolies Prečo je nastavenie geometrie kolies dôležité?

Nastavenie geometrie kolies má zásadný vplyv na mieru opotrebovania a odolnosť pneumatík. Hodnoty geometrie kolies nastavené výrobcom vozidla minimalizujú mieru opotrebovania behúňa a maximalizujú komfort vodiča a spolucestujúcich. Správne nastavená geometria všetkých 4 kolies znižuje opotrebovanie behúňa pneumatík a spotrebu paliva. Zároveň spresňuje ovládateľnosť vozidla a zvyšuje tak bezpečnosť počas jazdy.

 

Najbežnejšie  chyby  geometrie

Odklon kolesa

Odklon kolesa je uhol, ktorý v smere jazdy zviera zvislá os kolesa od zvislej roviny. Ak je tento odklon od zvislej roviny príliš veľký, dochádza k nerovnomernému opotrebovaniu behúňa.

  • Kladná hodnota odklonu znamená, že sa horná časť kolesa odkláňa smerom von od pozdĺžnej osi vozidla. Vysoká hodnota kladného uhla spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie behúňa od jeho vonkajšej strany.
  • Záporná hodnota odklonu znamená, že sa horná časť kolesa stáča dovnútra smerom k pozdĺžnej osi vozidla. Vysoká hodnota záporného uhla spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie behúňa od jeho vnútornej strany. Odklon kolesa od zvislej roviny je pre každé vozidlo nastavený tak, aby sa pri jazde v zákrute udržala maximálna veľkosť kontaktnej plochy pneumatiky s vozovkou. Ak je významný rozdiel v odklone kolies na prednej náprave, vozidlo automaticky zanáša na jednu stranu.

odklon-kolesa

Zbiehavosť

Zbiehavosť sa meria ako rozdiel vzdialenosti kolies na prednom a zadnom okraji ráfika vo výške polomeru kolies nad vozovkou. Nastavenie zbiehavosti kolies ovplyvňuje ovládateľnosť vozidla.

  • Pri zbiehavosti sú kolesá nastavené tak, že vpredu je ich vzdialenosť menšia než vzadu. Zbiehavosť spôsobuje v zákrute nedotáčavosť vozidla. Ak je hodnota zbiehavosti zväčšená, začne sa behúň od vonkajšej strany nerovnomerne opotrebovávať.
  • Rozbiehavosť znamená, že je vzdialenosť kolies vpredu väčšia než vzadu. Rozbiehavosť spôsobuje v zákrute pretáčavosť a neplynulosť jazdy. Ak je pri kolesách nastavená rozbiehavosť, ich behúň sa nerovnomerne opotrebúva od vnútornej strany. Odieranie dezénu smerom von je rozpoznateľné hmatom pri vsunutí ruky smerom do vnútornej časti vozidla.

zbiehavost-kolesa

 
iv>