Uvod Technicke informacie Prečo meniť olej

Nuž, nie je olej, ako olej. Ten motorový je technologicky vysoko prepracovaný produkt . Obsahuje množstvo špeciálnych prísad. Musí veľa vydržať, aj preto má obmedzenú životnosť. Mechanické namáhanie, teplotné zmeny, mikroskopické čiastočky kovových úlomkov, či rozpustený karbón pomaly zhoršujú jeho pôvodné vlastnosti. Stráca ich postupne až po istú kritickú hranicu, kde takmer celkom zmizne jeho mazacia schopnosť. Olejový film, ktorý má pokrývať mazané kovové plochy sa "roztrhne". Jeden z hlavných dôvodov, prečo treba olej vymeniť.

Kedy je ten správny čas

Všeobecne je v povedomí motoristov výmenný interval oleja väčšinou 15 000 km a viac. Mnohí tiež nevedia, že ak sa jazdí prevažne v mestskej premávke,  je dobré výmenný interval skrátiť. O kvalite motorového oleja rozhoduje v prvom rade – a takmer výlučne iba výkonová špecifikácia. Určite nie krajina výrobcu, ani viskozita oleja, ani syntetický, či minerálny základ. A ešte dôležité fakty – kvalita oleja nemá vplyv na jeho výmenný interval. Určuje ho výrobca motora a súčasne uvádza minimálnu prípustnú špecifikáciu. Vyššia výkonová trieda oleja nepredĺži výmenný interval – ten je daný hlavne konštrukciou motora (napr. kvalitou spaľovania paliva) a nie kvalitou oleja.

Vhodný interval

Priemerný interval výmeny minerálnych olejov je 12 – 15 000 km a pri syntetických je to zväčša 15 – 17 000 km alebo raz ročne. A to aj vtedy, ak najazdíte menej, lebo olej podlieha aj oxidácii, čo tiež znižuje jeho životnosť. Moderné motory majú uvedený interval výmeny oleja 20 000, dokonca až 30 000 km a niektoré aj viac. Potrebný je ale syntetický olej s predĺženou trvanlivosťou (tzv. longlife). V niektorých vozidlách upozorní palubný počítač na nutnosť výmeny nielen podľa počtu odjazdených kilometrov, ale aj podľa opotrebenia oleja. Rýchlosť degradácie jeho vlastností je závislá od viacerých faktorov - od kvality oleja, ale aj spôsobu používania motorového vozidla, prevládajúceho štýlu jazdy a pravidelnej údržby a kontrola hladiny.

Držte sa odporúčaní

Každý výrobca pozná svoj motor najlepšie. Na základe toho predpisuje výmenný interval. Nepredlžujte ho. Dlhší výmenný interval spôsobuje (aj pri kvalitných longlife olejoch) nárast kyslosti oleja, čo sa výrazne negatívne podieľa na vnútornej korózii motora a na jeho opotrebovaní.

 
iv>