Uvod Technicke informacie Pneumatiky a ich skladovanie

Ak skladujete Vaše pneumatiky bez rešpektu a za nesprávnych podmienok, môže to znamenať podstatné zníženie ich životnosti. Správne to urobíte takto:

• Pred výmenou označte smer jazdy a pozíciu každej pneumatiky.
• PP – predná pravá
• PĽ – predná ľavá
• ZP – zadná pravá
• ZĽ – zadná ľavá

• Na uskladnenie pneumatík zvoľte suchú, chladnú miestnosť. Nezabúdajte, že benzín, olej, alebo chemikálie sú jedom pre pneumatiky. Pneumatiky na diskoch položte ležato. Pneumatiky bez diskov môžete položiť zvyslo a z času na čas ich otočiť.

uskladnenie pneumatik

 
iv>